FE_poziom_pl-1_rgb.jpg
Cardio Cube Sp. z o.o. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), obejmującą działania dla firm posiadających projekty oznaczone certyfikatem Seal of Excellence dla Fazy I konkursu na granty w ramach Horizon 2020 SME Instrument
(PILOTAŻ GRANTY DLA “SEAL OF EXCELLENCE” poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 300 000 zł, w tym wartość dofinansowania przez PARP wynosi 210 000 zł.

Celem projektu jest wykonanie studium wykonalności dla projektu:
CardioCube - Asystent głosowy dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, który oceni potencjał urządzeń głosowych
dla pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

W szczególności, jednym z głównych celów jest przeanalizowanie systemów opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych
dla pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego w szczególności dla przypadku wykorzystania urządzeń głosowych w ramach redukcji readmisji oraz podnoszenia jakości terapii poszpitalnej.